Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden Fromagerie Champs Fleuris


Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Fromagerie Champs Fleuris!

De onderstaande voorwaarden stellen u in staat tot in detail te zijn geinformeerd wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Als u op onze site surft accepteert en respecteert u onze regels, voorwaarden en copyright ten aanzien van gebruik van de site en de artikelen in onze webshop.

Artikelen die wij kunnen aanbieden
Wij doen ons best alle artikelen goed en duidelijk te beschrijven. Voor zover mogelijk voorzien wij ze ook van afbeeldingen. Het aantal artikelen is vooralsnog beperkt. Fromagerie Champs Fleuris doet haar best de aangeboden artikelen voldoende in voorraad te hebben zodat snelle levering mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat artikelen tijdelijk zijn uitverkocht. Fromagerie Champs Fleuris kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverhoopt niet kunnen leveren van een artikel.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1) Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van Fromagerie Champs Fleuris zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") van toepassing.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op andere dan in de webshop aangeboden artikelen.
Siret nr. Fromagerie Champs Fleuris is 537 839 995 00025

1.2) Het accepteren van onze productaanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaardt.

1.3) Onder producten wordt verstaan zaken zoals kaas en andere producten die in de webshop worden aangeboden.

1.4) Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Frans recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (Fromagerie Champs Fleuris en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Frankrijk.

1.5) Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

1.6) Door het bestellen van de order sluit u een rechtsgeldig contract met Fromagerie Champs Fleuris. Dit contract gaat in zodra Fromagerie Champs Fleuris de compleet ingevulde bestelling heeft ontvangen.

1.7) Fromagerie Champs Fleuris houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien deze incompleet is ingevuld of niet aan het minimum bestel gewicht (als aangegeven 500 gram of 250 gram) voldoet.

Artikel 2 Prijs van de artikelen

2.1) Alle aanbiedingen van Fromagerie Champs Fleuris zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor prijzen te wijzigen.

2.2) De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief 5,5% of 20% TVA, indien van toepassing.

2.3) Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

2.4) Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.

Artikel 3 Werkwijze bij het bestellen

3.1) U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en hoeveelheden. Aangezien de kaas vers van het mes gesneden wordt, zal het niet mogelijk zijn, om exact het door u gevraagde gewicht af te snijden. De bedoeling is echter wel om daar vlak in de buurt te zitten. Net als dat u de kaas koopt op de markt of bij de kaasboer in Nederland. Ik maak de bestelling voor u klaar. Dat wil zeggen, ik snij de kaas vers af, verpak de kaas vacuum, en weeg deze af. Hierna neem ik contact met u op (via telefoon, of e-mail). Ik vertel u wat de kosten van de bestelling zijn. Ik spreek met u af hoe u wilt betalen (via uw bankpas, via het opsturen van een cheque, of via een overmaking). via een cheque duurt dat enige dagen. Na ontvangst van de betaling stuur ik de kaas op via colissimo.

3.2) De voorwaarden voor levering zijn dat betaling vooraf plaats vindt.

3.3) De bestelling wordt normaal binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. U krijgt bericht op het moment dat de kaas verzonden wordt. Dit met uizondering van vakantieweken dan volgt verzending binnen 1-5 werkdagen na onze vakantie!

3.4) Verzendkosten zijn een vast bedrag te weten € 12,50 en worden in de webshop aangegeven.
3.5) Controleer voor verzending eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas uw bestelling.

Artikel 4 Betaling

4.1) Betaling kan op drie manieren. Of via uw card bancaire, of via het opsturen van een cheque of via een overmaking (virement)

4.2) Betaling via card bancaire. Als de bestelling gemaakt is, neem ik contact met u op. U kunt met uw card bancaire direct betalen. U geeft mij uw kaart nummer, expire datum en de drie cijfers achterop. Deze voer ik in in mijn pinautomaat. Via een beveiligde lijn wordt de eenmalige betaling gedaan. Het betalingsbewijs voeg ik bij de kaas en stuur vervolgens direct alles aan u op. In frankrijk heet deze manier van betalen, vente a distance. Voor de duidelijkheid: mocht ik teveel hebben afgeschreven, dan heeft u altijd het recht de betaling terug te vorderen.

4.3) Betaling via cheque. U stuurt mij een cheque op met het verschuldigde bedrag. Op het moment van ontvangst van deze cheque stuur ik direct de kaas aan u op.

4.4) Betaling via overmaking. U maakt het geld over via een virement. Als het geld op mijn rekening staat stuur ik de kaas op.

Artikel 5 Levering van de artikelen

5.1) De bestelling wordt zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen aan u geleverd.

5.2) Verzending van de bestelling vindt doorgaans plaats binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. Fromagerie Champs Fleuris is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar zij niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door Fromagerie Champs Fleuris kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren. Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.

5.3) Levertijd en verzendkosten. De kaas wordt verzonden met Colissimo. Dat houdt in dat de kaas binnen 2 werkdagen geleverd wordt , ingaande vanaf het moment van aanbieden bij het postkantoor. bestellingen gedaan op vrijdag of in het weekend worden op zijn vroegst maandag verzonden.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1) U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren en pas daarna voor ontvangst te tekenen.

6.2) Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen, tenzij anders overeengekomen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij aan u retourneren.

6.3) Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed.

6.4) Wij zorgen t.a.t. voor adequate verpakking en doen onze uiterste best, ongeacht de gekozen verzendwijze, beschadiging te voorkomen.

6.5) Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele gevolgen van oneigenlijk gebruik van bij onze website aangeschafte producten of wijzingen in de kwaliteit van producten door toedoen van derden (bijv. beschadiging a.g.v. transport).

6.6) Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht op geld terug garantie binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde staat en ongebruikt is en in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten.

6.7) Fromagerie Champs Fleuris is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.

Artikel 7 Slotbepaling

Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2015(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2023 Fromage Hollandais | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel